startup grant

Mediamodifier OÜ EU Funding Grant

EST Projekti Kokkuvõte:

Mediamodifier OÜ viib perioodil 1.11.2020 - 31.05.2021 ellu arendusosaku projekti nr EU60373. Projekti eesmärk on võimaldada teenusepakkujatel pakkuda oma klientidele ehk lõpptarbijatele paremat ja mugavamat teenust toodete visualiseerimiseks, kujundamiseks, disainimiseks või lihtsalt reaalsema eelvaate saamiseks enne tellimuse esitamist. Projekti käigus arendatakse välja uudne tootekonfiguraator, mis on peamiselt suunatud kasutamiseks nõudetrükiga tegelevatele e-poodidele ning äri- ja reklaamkingituste valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS arendusosaku toetuse meetmest 35 000,00 eurose kaasrahastusega.ENG Summary of the project:

Mediamodifier OÜ will implement the development unit project No. EU60373 in the period 1.11.2020 - 31.05.2021. The aim of the project is to enable service providers to offer their customers, ie end users, a better and more convenient service for visualizing, designing products or getting a more realistic preview before placing a print order. In the course of the project, an innovative product configurator will be developed, which is mainly intended for use by e-shops engaged in on-demand printing and companies operating in the field of business and advertising gifts.

The resources of the European Regional Development Fund will support the project from the development unit support measure of Enterprise Estonia with co-financing of 35,000.00 euros.